5 Απρ 2013

"Ο αυτισμός με εικόνες"

Άτομα με αυτισμό εκδηλώνουν συνήθως τουλάχιστον τα μισά από μία σειρά κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 

Επιπροσθέτως, παρόμοιες συμπεριφορές τους εμφανίζονται σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις και είναι, συνεπώς, συχνά ανάρμοστες για την ηλικία τους. 

Δείτε τις βασικές συμπεριφορές των ατόμων με αυτισμό ...σε εικόνες!