30 Μαΐ 2016

«Στικς Αφήγησης» – Μια αποτελεσματική τεχνική για την κατανόηση κειμένου

Ηπολυαισθητηριακή διδασκαλία είναι ένας τρόπος διδασκαλίας που εμπλέκει ταυτόχρονα περισσότερες από μια αισθήσεις του παιδιού. Για τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες, η ταυτόχρονη χρήση της όρασης, της ακοής και της αφής μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη κι αποτελεσματική.