21 Ιουν 2012

Πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας

Σε μία περίοδο εκτεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης με άμεση και αισθητή επίπτωση στην ψυχική υγεία του πληθυσμού, η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) υλοποιεί το Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας (Βόρεια Προάστια Αττικής, Εύβοια, Κυκλάδες).

Είναι τεκμηριωμένο διεθνώς ότι η εστίαση των δράσεων προαγωγής ψυχικής υγείας σε ειδικές ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, όπως οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους.