9 Ιουλ 2012

Το κάπνισμα επιβραδύνει την ανάπτυξη του εμβρύου

"Φωτογραφικές αποδείξεις..."

Με την τεχνική της λήψης σταθερών φωτογραφιών σε τακτά χρονικά διαστήματα Γάλλοι ερευνητές κατάφεραν να αποδείξουν ότι τα έμβρυα των καπνιστριών αναπτύσσονται με πιο αργό ρυθμό, σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας.

Το φάσμα του αυτισμού
Περισσότερα από 1 στα 150 παιδιά βρίσκονται αντιμέτωπα με το φάσμα του αυτισμού. Η έγκαιρη υποστήριξη εξασφαλίζει στο παιδί σας καλύτερη ποιότητα ζωής. Ενημερωθείτε!

"Αξίζω": αυτοεκτίμηση στη σχολική ηλικία

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά και την ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού; Το πιο σημαντικό κλειδί τελικά είναι η Αυτοεκτίμηση. Το πρόγραμμα που αναλύεται σε αυτό το βιβλίο έχει εφαρμοστεί σε πολλά δημόσια σχολεία, ενώ αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από το Σ. Σ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Οι ασκήσεις που περιλαμβάνει βοηθούν τους εκπαιδευτικούς, τους συμβούλους και τους γονείς να εφαρμόσουν εύκολα και αποτελεσματικά το πρόγραμμα.