22 Σεπ 2015

Δραστηριότητα: "Πρόσεχε τον δρόμο"

Μια ενδιαφέρουσα και αρκετά προκλητική δραστηριότητα για παιδιά προ-σχολικής και πρώτης-σχολικής ηλικίας που ενισχύει τον οπτικοκινητικό συντονισμό, τον έλεγχο της αναπνοής (γιατί πρέπει να φυσήξουν τόσο...όσο) και της δύναμης καθώς και τη συγκέντρωση προσοχής.