24 Απρ 2015

Πώς σκέφτονται τα νήπια;

Το νήπιο συγκρινόμενο με το βρέφος, παρουσιάζει καταφανή νοητική υπεροχή. Αρχίζει να εισέρχεται στην περίοδο της συμβολικής – παραστατικής λειτουργίας και της νοητικής διανόησης, αποκλειστικό γνώρισμα της ανθρώπινης νοημοσύνης. Συγκρινόμενο όμως το νήπιο με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας ή με έναν ώριμο ενήλικα, σαφώς παρουσιάζει πλείστες και σημαντικές νοητικές απώλειες.

Η σκέψη του νήπιου χαρακτηρίζεται από τα εξής: