18 Ιουν 2014

Τα παιδιά αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες παίζοντας στο «Αερόστατο»

Το Αερόστατο είναι μία εκπαιδευτική πύλη, ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά 3-7 ετών, μέσα στην οποία μπορούν να παίζουν και παράλληλα να μαθαίνουν. Υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Στο Αερόστατο θα βρείτε:
400 διαδραστικές ασκήσεις ψυχαγωγίας και μάθησης για παιδιά 3-7 ετών

Τρία σταθμισμένα τεστ διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών για παιδιά 5-6 ετών

Ασκήσεις πρώτης γραφής με χρήση ψηφιακού στιλό (digital pen) σε Tablet

Ασκήσεις λογοθεραπευτικής παρέμβασης

Υποστήριξη στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα με χρήση βίντεο

Σύστημα διαχείρισης για τη δημιουργία και ενσωμάτωση νέου υλικού στην πύλη.