6 Μαρ 2015

Μαθαίνω να χωρίζω τις λέξεις με 5+1 εύκολους τρόπουςΔυσκολεύεται να θυμηθεί ότι πρέπει να αφήνει κενά μεταξύ των λέξεων, με αποτέλεσμα τα γραπτά του να είναι δυσανάγνωστα; 

Δείτε 5+1 γρήγορους και διασκεδαστικούς τρόπους εκπαίδευσης!