2 Νοε 2012

Σύνδρομο Νούναν (Noonan)

πηγή: http://www.noonansyndrome.org/orderform.htm
Το σύνδρομο Noonan είναι μια πολλαπλή συγγενής ανωμαλία περί τη διάπλαση, με κύρια χαρακτηριστικά το χαμηλό ανάστημα, δυσμορφίες του θώρακα και συγγενείς καρδιοπάθειες με συχνότερη αυτή της στένωσης της πνευμονικής αρτηρίας σε ποσοστό μέχρι και 88% των ασθενών. Είναι επίσης συνδεδεμένο κατά 1 προς 4 με τη νοητική υστέρηση.

Στη διεθνή βιβλιογραφία, το σύνδρομο Noonan συναντάται και με τις ονομασίες άρρεν Turner (male-Turner), ψευδο-Turner (pseudo-Turner) ή Turner-like syndrome, λόγω της παραπλήσιας κλινικής του εικόνας με το σύνδρομο Turner.