15 Φεβ 2013

Τα 15 εργαλεία για μια πολυαισθητηριακή διδασκαλία

Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση της διδασκαλίας αποτελεί βασική παράμετρο στη μάθηση των παιδιών με Δυσλεξία/ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Ο ρόλος των αισθήσεων είναι κυρίαρχος. Η διέγερση της αφής, της ακοής και της όρασης βοηθά στην ενεργή συμμετοχή του παιδιού κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι οδηγούμαστε στην αποτελεσματικότερη πρόσληψη και επεξεργασία των πληροφοριών. Τα ελλείμματα στη μνήμη, στην αυτοματοποίηση, στη συγκέντρωση, στην οπτική και ακουστική διάκριση καθώς και στη κιναισθητική αντίληψη οδηγούν σε κενά στις σχολικές δεξιότητες και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα.

Σύντομες λύσεις σε κοινά προβλήματαΟι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό είναι πολλές.  Δυστυχώς, για πολλές από αυτές, δεν υπάρχει μία λύση που λειτουργεί σε όλες τις περιπτώσεις. Θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε κάποιες προσεγγίσεις στα πέντε πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό, ελπίζοντας οι λύσεις αυτές να λειτουργήσουν σε όσους τις δοκιμάσουν.