4 Μαρ 2014

Βρέφος και παιχνίδι (Γέννηση μέχρι και 1 έτους)

Το παιχνίδι είναι αδιαμφισβήτητα πολύ βασικό για κάθε παιδί. Παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού όσο και στην εξέλιξη των ευρύτερων δεξιοτήτων του. Για να μπορέσει όμως ένα παιχνίδι να προσφέρει ώρες χαλάρωσης αλλά και εκπαίδευσης σε ένα παιδί θα πρέπει να είναι και αντίστοιχο της ηλικίας του.