10 Οκτ 2013

Το παιδί στην Α δημοτικού

Aναμφισβήτητα, η είσοδος του παιδιού στο ∆ημοτικό σχολείο είναι ένα γεγονός μεγάλης σημασίας για τη ζωή του.