18 Σεπ 2014

Το παιδί με Α.Δ.Σ.

Η Αναπτυξιακή Διαταραχή του κινητικού Συντονισμού (Α.Δ.Σ.) (Developmental Coordination Disorder ή DCD) είναι μία από τις πλέον διαδεδομένες αναπτυξιακές διαταραχές στα παιδιά εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Από τα αποτελέσματα της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι η συχνότητα της Α.Δ.Σ. στα παιδιά είναι ιδιαίτερα υψηλή, ότι βελτιώνεται μέσω παρεμβατικών προγραμμάτων αλλά δεν θεραπεύεται, συνυπάρχει με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές και ότι επιφέρει δευτερογενείς επιπτώσεις (ψυχοκοινωνικές-υγείας). 

Τα τελευταία 100 χρόνια παιδιά τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες στη κίνηση είναι γενικά αποδεκτό ότι παρουσιάζουν και προβλήματα ανάπτυξης (Coleman, Piek, Livesey, 2001). Το 1994 σε ένα διεθνές συνέδριο το οποίο αφορούσε παιδιά με αδεξιότητα καθιερώθηκε ο όρος Αναπτυξιακή Διαταραχή του κινητικού Συντονισμού (Α.Δ.Σ.), για να περιγράψει παιδιά με φτωχό κινητικό συντονισμό

Η παρούσα ανάρτηση έχει σκοπό να παρέχει πληροφορίες μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης για την Αναπτυξιακή Διαταραχή του κινητικού Συντονισμού σε σχέση με : α) την ιστορική αναδρομή-ορισμό, β) τα χαρακτηριστικά, γ) τη συχνότητα, δ) την αιτιολογία, ε) την συνύπαρξη με άλλες διαταραχές, στ) την αξιολόγηση, ζ) την ικανότητα αναγνώρισης της διαταραχής από τους εκπαιδευτικούς η) τις επιπτώσεις, θ) την αντιμετώπιση, ι) τα συμπεράσματα-προτάσεις.

Η ανάπτυξη της όρασης από την γέννηση μέχρι τους 2 μήνες

Σημείωση συντάκτη:  Αυτό το άρθρο προορίζεται για γονείς, αλλά είναι επίσης εξαιρετική αναφορά για παιδιατρικούς θεραπευτές.


από την Lynn Hellerstein, Developmental Optometrist

Τα μωρά συχνά δεν εστιάζουν σε εσάς ή σε άλλους στόχους, καθώς τα νευρικά  κύτταρα δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως στον αμφιβληστροειδή και τον εγκέφαλο. Το βρέφος δεν μπορεί να προσαρμοστεί πολύ καλά (εστιάζει στα κοντινά αντικείμενα). Ωστόσο, λίγες  μέρες μετά τη γέννηση, τα βρέφη προτιμούν την εικόνα του προσώπου της μητέρας τους από αυτή ενός ξένου. Η ικανότητα της οπτικής οξύτητας υπολογίζεται να είναι  περίπου 20/400.