17 Φεβ 2015

6 πράγματα που θα ήθελε από εσάς ο δάσκαλος του παιδιού σας

1. Να μην κάνετε τις εργασίες του. Αντισταθείτε στον πειρασμό να ολοκληρώσετε ή να διορθώσετε την ορθογραφία του μόλις το παιδί πέσει για ύπνο, προκειμένου να μη «γίνει ρεζίλι» την επόμενη μέρα στην τάξη. Οι εργασίες που δίνονται για το σπίτι έχουν στόχο να βοηθήσουν το παιδί να κατανοήσει καλύτερα όσα έμαθε μέσα στη μέρα και δεν χρειάζεται να είναι αλάνθαστες. Αν δυσκολεύεται να καταλάβει κάτι, βοηθήστε το, αλλά σε καμία περίπτωση μην αναλάβετε εσείς τις υποχρεώσεις του. Αν διαπιστώσετε ότι οι εργασίες τού φαίνονται συστηματικά πάρα πολύ δύσκολες, ενημερώστε το δάσκαλο ή τη δασκάλα του.

5 δύσκολες καταστάσεις για παιδιά με δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασίαΤα παιδιά που δυσκολεύονται στην αισθητηριακή επεξεργασία μπορεί να είναι υπερευαίσθητα, υποευαίσθητα ή και τα δύο σε σχέση με το περιβάλλον τους. Το ίδιο γεγονός που μπορεί να πυροδοτήσει την αρνητική αντίδραση ενός παιδιού, μπορεί να είναι αδιάφορο για ένα άλλο. 

Παραθέτουμε ορισμένες περιπτώσεις που συχνά είναι δύσκολες για παιδιά με δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία.

Ποιά αίσθηση σχετίζεται περισσότερο με τη μάθηση;

Το άρθρο αυτό βασίζεται σε μια αξιοσημείωτη μελέτη των Begelo και Poremba (2014). Το βασικό ερευνητικό ερώτημα εστιάζει στη λειτουργία της μνήμης και της μάθησης. Άραγε ποια αίσθηση είναι πιο ισχυρή; Η όραση, η ακοή ή μήπως η αφή; Η απάντηση σε αυτό το ερευνητικό ερώτημα, είναι σημαντική καθώς θα επαληθεύσει ή θα καταρρίψει τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές μεθόδους. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται ιδιαίτερα στον ακουστικό καταιγισμό πληροφοριών.