5 Ιαν 2016

Βοηθήστε το παιδί να οργανώνεται

Πολλά παιδιά δυσκολεύονται στην οργάνωση του χώρου και των πραγμάτων τους, με αποτέλεσμα να αργούν πολύ να ξεκινήσουν το διάβασμα ή να σηκώνονται όλη την ώρα ψάχνοντας τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια, μολύβια. Επίσης, συχνά ξεχνούν πράγματα στο σπίτι ή στο σχολείο και ακόμα και για τις εξωσχολικές δραστηριότητες δεν ετοιμάζονται μόνα τους!

Στερεοτυπίες στα παιδιά

Συχνά στην παιδική ηλικία συναντάμε επαναλαμβανόμενες, κινήσεις χωρίς λόγο («έρχονται από μόνες τους» όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα παιδιά)  που λέγονται στερεοτυπίες.

Σύμφωνα με το διαγνωστικό εγχειρίδιο Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) πρόκειται για κινήσεις που παρεμβαίνουν στις καθημερινές δραστηριότητες, μπορεί να επιμείνουν πέραν των 4 εβδομάδων και δεν οφείλονται σε άλλες ιατρικές καταστάσεις, φάρμακα ή άλλη αναπτυξιακή διαταραχή.