23 Φεβ 2015

Χρώματα και λέξεις! Δημιουργική άσκηση Ανάγνωσης στη Δυσλεξία

Η οπτική διάκριση δηλαδή η ικανότητα της οπτικής αντίληψης των λεπτομερειών στις μορφές των γραμμάτων και των λέξεων είναι μια βασική δεξιότητα που συμβάλλει στη σωστή ανάγνωση, στην αυτοματοποίηση της ορθογραφίας και σε πολλές άλλες σχολικές δεξιότητες. Τα Δυσλεξικά παιδιά αλλά και τα παιδιά που αντιμετωπίζουν Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν ελλείψεις σε αυτή την ικανότητα με συνέπεια να μην ανταποκρίνονται στη σχολική τάξη με τον ίδιο τρόπο όπως οι συμμαθητές τους.

Τι είναι το Alert Program;

Το Alert Program είναι ένα αυτοτελές πρόγραμμα που βοηθάει τα παιδιά να ελέγχουν, να διατηρούν και να αλλάζουν το επίπεδο ετοιμότητας/εγρήγορσής τους ώστε να συμμετέχουν λειτουργικά σε καθημερινές δραστηριότητες. Αναπτύχθηκε στην Αμερική, από τις εργοθεραπεύτριες Mary Sue Williams και Sherry Shellenberger.

Αποτελείται από μία σειρά μαθημάτων και δραστηριοτήτων που συνδυάζουν τεχνικές βασισμένες στη θεωρία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης με γνωσιακές προσεγγίσεις. Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο λεξιλόγιο και μέσω ενός απλού παραλληλισμού τα παιδιά μαθαίνουν ότι αν τα σώματά τους είναι σαν τη μηχανή ενός αυτοκινήτου, μερικές φορές δουλεύουν πολύ γρήγορα, μερικές φορές δουλεύουν πολύ αργά και μερικές φορές δουλεύουν όπως πρέπει.

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος;