15 Οκτ 2013

Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά με σύνδρομο Asperger

Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά με σύνδρομο Asperger και με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας.
Το σύνδρομο Asperger καθώς και ο αυτισμός είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή που προκαλεί δυσκολίες στην ανάπτυξη του παιδιού και συγκεκριμένα στους τομείς της κοινωνικοποίησης, της επικοινωνίας, της συμπεριφοράς και της σκέψης.

Το θεατρικό παιχνίδι δρα θεραπευτικά, ενισχύοντας τις ατομικές δυνατότητες κάθε παιδιού ξεχωριστά μέσα από την εμπειρία και την δυναμική της ομάδας.
Μέσα από τις τεχνικές του ελεύθερου και οργανωμένου παιχνιδιού, τη δραματοποίηση, τον αυτοσχεδιασμό, τα παιχνίδια ρόλων και τις κοινωνικές ιστορίες, ενισχύεται η κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών, η δημιουργία ομάδων καθώς και η ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων.