12 Ιαν 2015

Βοηθώντας τα αδέλφια των παιδιών με αυτισμό

Υπάρχουν πολλές έρευνες  σχετικά με αυτή την ομάδα. Άλλες λένε ότι έχουν πολλές δυσκολίες έκφρασης του συναισθήματος τους και ότι αρκετές συμπεριφορές τους είναι εκτός των κοινωνικών προτύπων, ενώ άλλες τονίζουν ότι στην πλειοψηφία τους, γίνονται ενήλικες με δεξιότητες όπως η υπομονή, η κατανόηση, η ανοχή στην διαφορετικότητα και η ενσυναίσθηση. Στο συναισθηματικό δε κομμάτι και στο κομμάτι των σχέσεων, αισθάνονται ικανοποιημένοι, εξαιτίας σε μεγάλο βαθμό των όσων έμαθαν από την συμβίωσή τους με τον/ην αδελφό/ή τους με αυτισμό.

Εκτός της ιδιοσυγκρασίας του κάθε ατόμου, βασικό ρόλο στην τελική εξέλιξη των αδελφών, δείχνουν να παίζουν οι γονείς και φυσικά οι υποστηρικτικοί παράγοντες γύρω από την οικογένεια ως μονάδα.

Αν και κάθε ηλικία αντιλαμβάνεται διαφορετικά την ιδιαιτερότητα, σε γενικά πλαίσια τα αδέλφια μπορεί να αισθανθούν ζήλεια (κυρίως για τον χρόνο που αφιερώνεται στον/ην αδελφό/ή), απογοήτευση καθώς ο μεταξύ τους χρόνος δεν είναι όπως τον φαντάζονται λόγω των δυσκολιών τους, ντροπή για την κατάσταση του/ης αδελφού/ης τους, ευθύνη απέναντι στην οικογένεια, θυμό για την διαφορετική μεταχείριση που αισθάνονται ότι υπάρχει, ενοχή για τα πιθανά αρνητικά τους συναισθήματα, ανησυχία για το μέλλον τους, εκνευρισμό για την επιθετική συμπεριφορά που δέχονται κλπ.

Τί μπορείτε να κάνετε λοιπόν ως γονείς για να βοηθήσετε τα αδέλφια να διαχειριστούν όσο γίνεται καλύτερα την ιδιαιτερότητα του/ης αδελφού/ή του/ης και τα συναισθήματα που προκύπτουν εξαιτίας αυτής;