11 Δεκ 2015

Γράψε το τραγούδι αλλιώς! Πως θα βοηθήσουμε τη γραπτή έκφραση στη Δυσλεξία

Η ποικιλία των δραστηριοτήτων και η ενεργός συμμετοχή σε αυτές με τρόπους περισσότερο βιωματικούς, διασκεδαστικούς και δημιουργικούς είναι ο κορμός πάνω στον οποίο χτίζεται ένα επιστημονικό πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά με Δυσλεξία/ΜΔ. Η εναλλαγή των ασκήσεων παίζει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό των θεραπευτικών στόχων.

Τι είναι οι ΑΦΑΣΙΕΣ?

Με τον όρο αφασίες περιγράφονται οι διαταραχές κατανόησης του προφορικού λόγου ή εκπομπής του λόγου ή οι διαταραχές κατανόησης του γραπτού λόγου (οπτικές αφασίες).

Οι διαταραχές που αφορούν τον προφορικό λόγο διακρίνονται στην αφασία εκπομπής, την αισθητηριακή αφασία, την αφασία αγωγής, την μικτή η καθολική αφασία, τις διαφλοιϊκές αφασίες και τις αμιγείς αφασίες.