16 Ιουν 2015

Γρήγορο παιχνίδι μνήμης!

ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΟΛΙΣ ΑΡΧΙΣΑΝ!

Θέλοντας να περάσουμε πιο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τις ημέρες των διακοπών είναι ευκαιρία να φτιάχνουμε εκείνα τα παιχνίδια που δεν έχουμε χρόνο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Το πρώτο βιβλίο για κωφούς και βαρήκοους μαθητές


Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Α” και Β΄ Δημοτικού γίνεται το πρώτο πλήρως προσβάσιμο βιβλίο για κωφούς και βαρήκοους μαθητές.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Βασίλης Κουρμπέτης, επιστημονικός υπεύθυνος της Πράξης «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» και Σύμβουλος Α” του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΟΠΑΙΘ), την οποία υλοποιεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ):

Από τον Σεπτέμβριο, θα είναι επίσης προσβάσιμα για τους κωφούς και βαρήκοους μαθητές των συγκεκριμένων τάξεων του Δημοτικού, το βιβλίο της Γλώσσας, μαζί με τα βιβλία του μαθητή και τα τετράδια εργασιών, το βιβλίο των Μαθηματικών καθώς και η Μελέτη Περιβάλλοντος.