20 Φεβ 2013

Πώς διδάσκουμε τα παιδιά κανόνες οδικής συμπεριφοράς

Βρήκαμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο, σχετικό με την εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Περιέχει πολύ κατανοητές οδηγίες και εικόνες σε μορφή cartoon, που βοηθούν τόσο τον ενήλικα να διδάξει όλα τα απαραίτητα, όσο και το παιδί να κατανοήσει τί πρέπει να κάνει σε κάθε στιγμή, με ποιά χρονοκή σειρά και για ποιό λόγο.

Τα βήματα (σε συντομία) είναι τα εξής: