30 Ιουν 2016

Πως βιώνεται η γέννηση ενός παιδιού με αναπηρία στην οικογένεια;




Η ύπαρξη και το νόημα που αποδίδουμε στη ζωή μας κλονίζονται μπροστά σε απροσδόκητα γεγονότα. Τι συμβαίνει στις οικογένειες που καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα απρόσμενο γεγονός, όπως η γέννηση ενός παιδιού με μια σοβαρή αναπηρία; Τι συναισθήματα βιώνουν οι γονείς αυτών των παιδιών και τι σχέσεις αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας;

Η είδηση της γέννησης ενός παιδιού με πρόβλημα αναδύει συναισθήματα πένθους στα οποία χρειάζεται να δοθεί χώρος και χρόνος για να εκφραστούν. Οι γονείς θρηνούν και δυσκολεύονται να αποδεχθούν το γεγονός. Χάνουν την λαχτάρα τους για ένα υγιές παιδί, νιώθουν απογοήτευση , αισθάνονται αποτυχημένοι.