2 Ιουλ 2014

Tips για την αντίληψη των ορίων ενός πλαισίου

Για κάποια πιτσίρικια είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούν που αρχίζει και που σταματάει ένα πλαίσιο. Αυτό, μπορούμε να το παρατηρήσουμε στο χρωμάτισμα μιας ζωγραφιάς, στο γράψιμο γραμμάτων/αριθμών/λέξεων σε διάφορα περιθώρια όπως είναι τα κουτάκια, οι γραμμές κ.α., αλλά και σε κάποια παιχνίδια όπως είναι η τοποθέτηση μιας φόρμας (σχήματος, σχεδίου) σε ένα συγκεκριμένο χώρο (ενσφηνώματα).