11 Ιουλ 2014

Ο χώρος ηρεμίας για το παιδί με αυτισμό


Είναι συχνό φαινόμενο τα παιδιά με αυτισμό να παρουσιάζουν κάποιες στιγμές αισθητηριακή υπερφόρτωση. Όταν συμβαίνει αυτό ακολουθεί μια σειρά γεγονότων και δυσάρεστων συμπεριφορών, όπως εκρήξεις θυμού, επιθετικότητα, αυτοτραυματισμοί, κ.λ.π. Το καλύτερο είναι να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις αυτές, αλλά όταν αυτό είναι ανέφικτο… τι κάνουμε; 

Ο χώρος ηρεμίας είναι ζωτικής ανάγκης για το παιδί μας και είναι εύκολο να τον δημιουργήσουμε, ώστε να τον χρησιμοποιεί όποτε τον χρειάζεται.