2 Απρ 2011

Παγκόσμια μέρα αυτισμού

www.worldautismawarenessday.org
Παγκόσμια μέρα Αυτισμού σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα στον σχετικό ιστότοπο: http://www.worldautismawarenessday.org


Ενδεικτικά προτείνουμε :
Ένα φυλλάδιο για τον αυτισμό