8 Φεβ 2013

Λειτουργικοί τρόποι σύλληψης ενός μολυβιού

Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν η πιο λειτουργική σύλληψη ενός εργαλείου γραφής είναι η δυναμική τριποδική λαβή.  

Σε παλαιότερες αναρτήσεις έχουμε αναφερθεί σε Tips βελτίωσης της σύλληψης του μολυβιού (Tip βελτίωσης της σύλληψης του μολυβιού, Χαλαρό γράψιμο.... Μπορώ να κάνω κάτι?). Σε αυτήν την ανάρτηση θα δείτε κάποιες από τις πιο λειτουργικές λαβές που εμφανίζουν τα παιδιά και δεν χρειάζονται απαραίτητα κάποια παρέμβαση ή τροποποίηση.