16 Ιουλ 2015

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ασκήσεις οπτικής αντίληψης!

Οπτική διάκριση, αντιστοίχιση εικόνας-αρνητικού, αντιστοίχιση εικόνας-περιγράμματος, μοτίβα.....

Νεογνικά αντανακλαστικά

Η κινητικότητα του νεογέννητου είναι μαζική, ασύντακτη και άσκοπη. Υπάρχουν ήδη από την ενδομήτρια ζωή ορισμένα αντανακλαστικά, τα οποία με την πάροδο του χρόνου καταργούνται, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να εγκατασταθεί βουλητική κίνηση.