23 Ιουν 2015

Μάντεψε το κρυμμένο γράμμα & αριθμό! Μια άσκηση οπτικής διάκρισης

Μια πάρα πολύ έξυπνη άσκηση σχετικά με τη μορφολογία γραμμάτων και αριθμών είναι και αυτή που θα παρουσιαστεί σε αυτό το άρθρο. Η συγκεκριμένη άσκηση επειδή "παίζει" με το στοιχείο της έκπληξης δίνει ένα θαυμάσιο κίνητρο για να προσπαθήσει το παιδί με Δυσλεξία/Μαθησιακές δυσκολίες περισσότερο. Πρόκειται για την ενεργοποίηση του μηχανισμού της οπτικής διάκρισης η οποία ενισχύεται και με την αισθητηριακή προσέγγιση μέσω της αφής, εφόσον τα κρυμμένα γράμματα & αριθμοί μπορούν να είναι τρισδιάστατα, φτιαγμένα απο γυαλόχαρτα και pipe cleaners ενώ μπορεί να δουλευτεί και σε επίπεδο λέξης!

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. : Η διαδικασία παραπομπής των μαθητών

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)

• Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έχει ως σκοπό την προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αναλαμβάνει δραστηριότητες πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.
• Η αξιολόγηση γίνεται από τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. η οποία εκδίδει γνωμάτευση με τον ορισμό, περιγραφή της δυσκολίας που έχει ο μαθητής και συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύτερη υποστήριξη του μαθητή.
• Προτείνεται το σχολικό πλαίσιο (Ειδικό σχολείο, Τμήμα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Ενισχυτική Διδασκαλία) και ένα Εκπαιδευτικό Εξατομικευμένο Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.) για τον εκπαιδευτικό, στο οποίο προσδιορίζονται οι στόχοι για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του μαθητή.
• Η Γνωμάτευση εκδίδεται στους γονείς, στο σχολείο. Ο Διευθυντής ενημερώνει όσους εμπλέκονται στην εκπαίδευση του παιδιού, για τον τρόπο παρέμβασης, (τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις δυσκολίες- ικανότητες του παιδιού), τα στοιχεία είναι απόρρητα.