24 Ιουλ 2012

Μαθετέ το να μη φοβάται τη θάλασσα

Οι πρώτες εμπειρίες ενός παιδιού στη θάλασσα είναι καθοριστικές για τη σχέση που θα αναπτύξει με το υγρό στοιχείο. Μπορείτε, με κύριο άξονα το παιχνίδι, να το βοηθήσετε να εξοικειωθεί με το νερό, να μάθει να κολυμπάει και να απολαμβάνει τη θάλασσα με ασφάλεια και χωρίς φόβο.

Ακολουθήστε τις παρακάτω πρακτικές συμβουλές και περάστε μαζί με το παιδί ευχάριστες ώρες στην παραλία: