24 Μαρ 2015

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι Επαγγελματίες Υγείας

Θεωρούμε ότι ένα παιδί έχει αναπτυξιακή καθυστέρηση όταν λειτουργεί /αποδίδει πολύ πιο κάτω  (2 σταθερές αποκλίσεις) από την ηλικία του σε τουλάχιστον 2 τομείς από τους παρακάτω: γνωστικές ικανότητες, λόγος, αυτονομία, κοινωνικότητα, ικανότητα οργάνωσης.

Διακρίνεται σε ήπια, μέτρια, σοβαρή:
Όσο σοβαρότερη η καθυστέρηση, τόσο πιο ανώριμη για την ηλικία του θα είναι και η συμπεριφορά του παιδιού.

Σε παιδιά κάτω των 6 χρόνων προτιμούμε τον όρο αναπτυξιακή καθυστέρηση, καθώς ακόμα δεν έχει φανεί η ανταπόκριση του παιδιού στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η μέτρηση συμβατικού  δείκτη νοημοσύνης( IQ )  είναι αξιόπιστη  και έχει προγνωστική αξία , μετά την ηλικία των 7-8 χρόνων. Για να βαθμολογηθεί το διανοητικό πηλίκο, ζητείται από το παιδί να εκτελέσει μια σειρά δοκιμασίες σε διάφορους τομείς, για να αξιολογηθούν τόσο η δεξιότητά του να λύνει προβλήματα όσο και άλλες ικανότητές του. Αν το παιδί φθάσει στον μέσο όρο του 100, αυτό σημαίνει ότι οι διανοητικές του ικανότητες συμβαδίζουν με τον μέσο όρο ευφυΐας των παιδιών της ηλικιακής του ομάδας. Νοητική καθυστέρηση ορίζεται όταν ο δείκτης είναι κατώτερος του 70 ενώ δείκτες 70-89 θεωρούνται στα κατώτερα φυσιολογικά όρια.