7 Ιαν 2015

Διήμερο Εργαστηριακό Σεμινάριο VIDEO MODELLING

Η χρήση του βίντεο ως εκπαιδευτικό μέσο στη διαδικασία επίδειξης συμπεριφορών προς μίμηση (video modelling) στα παιδιά με αυτισμό.
Διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο σε συνεργασία με τον Δρ Χρίστο Κ. Νικόπουλο BCBA-D, MBPsS, CSci, FHEA Brunel University, UK & Autism Consultancy Services, UK

Θέμα: Το video modelling είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος κατά την οποία ένα άτομο μαθαίνει μια συμπεριφορά ή μια ικανότητα μέσω της παρακολούθησης βιντεοσκοπικής καταγραφής και επίδειξης της συγκεκριμένης συμπεριφοράς ή ικανότητας ενός άλλου ατόμου (μοντέλο). Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στην εκπαίδευση ποικίλων διαφορετικών συμπεριφορών και ικανοτήτων σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια παιδιών με αυτισμό ηλικίας 3 έως 20 ετών. Υπάρχουν ουσιαστικές επιστημονικές ενδείξεις που αναφέρουν ότι η χρήση video modelling μπορεί να ωφελήσει τα άτομα με αυτισμό. Πιο συγκεκριμένα, έχουν δημοσιευθεί περισσότερες από 90 μελέτες video modelling σε καταξιωμένα επιστημονικά περιοδικά στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 200 άτομα. Το εύρος των συμπεριφορών στόχων και των διαφορετικών μεθόδων επιτυχούς εφαρμογής του video modelling επιβεβαιώνει στην ευρωστία του ως προσέγγιση για την υποστήριξη των κατάλληλων συμπεριφορών στα παιδιά με αυτισμό. Οι αιτίες ευνοϊκής επιλογής της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής μεθόδου από ερευνητές και θεραπευτές είναι πολλές. Περαιτέρω, η χρήση των βιντεοταινιών, εκμεταλλευόμενη την τάση των παιδιών με αυτισμό να ακολουθούν καλύτερα τις οπτικές οδηγίες, μπορεί να γίνει ένα ελπιδοφόρο μέσο για την εκπαίδευσή τους.

10 αφορμές για να γράψει & να διαβάσει το Δυσλεξικό παιδί χωρίς κόπο!

Μπορούμε να "αναγκάσουμε" το Δυσλεξικό παιδί να γράψει και να διαβάσει χωρίς κόπο;