18 Φεβ 2015

Αυτισμός & Ενσυναίσθηση

Τα άτομα με αυτισμό  δείχνουν να παρουσιάζουν έλλειψη ενσυναίσθησης καθώς αντιδρούν με ελάχιστη ή μηδενική συμπόνοια στη χαρά ή τη θλίψη ενός άλλου ατόμου. 

Τα πράγματα, ωστόσο, δεν είναι απόλυτα όπως συμβαίνει με όλες τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Ειδικότερα, ορισμένες φορές τα αυτιστικά άτομα αδυνατούν να δείξουν ενσυναίσθηση. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα της έλλειψης που παρουσιάζουν στις δεξιότητες αλληλεπίδρασης παρά στην έλλειψη συναισθήματος.