27 Νοε 2012

Ο αυτισμός ενδέχεται να αποτελεί "πλεονέκτημα"

Τα άτομα με αυτισμό ενδέχεται να έχουν πλεονέκτημα, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε σχέση με άτομα εκτός του φάσματος. Γι' αυτό και οι επιστήμονες θα πρέπει να πάψουν ν' αντιμετωπίζουν ότι έχει σχέση με τον αυτισμό ως μειονέκτημα που χρήζει διόρθωσης ή βελτίωσης.

Τραυλισμός – Διαταραχή ροής της ομιλίας

Ο όρος «δυσχέρεια στη ροή της ομιλίας» περιγράφει δισταγμούς, διακοπές, κολλήματα στην ομιλία που μπορεί να είναι φυσιολογικά ή μη, όπως στην περίπτωση του τραυλισμού. Ο τραυλισμός διακρίνεται σε εξελικτικό και επίκτητο (ψυχογενή, νευρογενή).

5 ερωτήσεις που θα βοηθήσουν να κατανοήσουμε τι έχει ζωγραφίσει

Όταν ένα παιδί ζωγραφίζει θέλει να διηγηθεί μια ιστορία. Αυτή η ιστορία μπορεί απλά να αποτυπώνει την διάθεση της στιγμής, την ανάγκη του να εκφράσει μια πρόσφατη εμπειρία ή να επικοινωνήσει μια σκέψη του, ένα συναίσθημα. Τι τελικά όμως ωθεί το κάθε παιδί να ζωγραφίσει;
Πολλές φορές σαν γονείς, εκπαιδευτικοί και θεραπευτές μπροστά σε μια παιδική ζωγραφιά αδυνατούμε να ερμηνεύσουμε τι βλέπουμε. Μας φαίνεται λίγο μπερδεμένη και αφηρημένη. Για αυτό υπάρχουν 5 γενικές ερωτήσεις που βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα αυτο το "μυστήριο" της παιδικής ζωγραφιάς