19 Οκτ 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Η προσέγγιση Kinems: Διαδραστικά Κιναισθητικά Παιχνίδια για την ειδική αγωγή και θεραπεία»

Στόχος του σεμιναρίου, είναι οι συμμετέχοντες:

Να μάθουν για την νέα προσέγγιση μέσω των διαδραστικών παιχνιδιών φυσικής αλληλεπίδρασης της Kinems και για τον τρόπο αξιοποίησής τους στην ειδική αγωγή και εργοθεραπεία
Να κατανοήσουν πώς η καινοτόμος μοντέρνα προσέγγιση Kinems μέσω των διαδραστικών παιχνιδιών υποστηρίζει κινησιολογικές ασκήσεις και – καλές εκπαιδευτικές πρακτικές βασισμένες σε πρωτόκολλα παρέμβασης.
Να αντιληφθούν μέσα από παραδείγματα τη διαδικασία ένταξης των διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών της Kinems σε πραγματικά σχολικά περιβάλλοντα.
Να γνωρίσουν πως μπορούν να κάνουν εξατομικευμένες συνεδρίες παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να μετρούν με αυτοματοποιημένο τρόπο την πρόοδό τους