28 Φεβ 2014

7+3 Ευρήματα Μαθησιακών δυσκολιών σε ένα παράδειγμα γραπτού

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αφορούν στη μάθηση και πιο συγκεκριμένα στην επεξεργασία του συμβολικού (γραπτού) λόγου. Εκφράζονται με ασυνήθιστη επίμονη αδυναμία του μαθητή στην απόκτηση της αναγνωστικής ικανότητας, της ικανότητας για ορθογραφημένη γραφή, της κατανόησης γραπτών πληροφοριών, της απομνημόνευσης.

Δραστηριότητα: Ενσαρκώνοντας ρόλους

Προτρέψτε τα παιδιά να μιμιθούν διάφορα ζώα και ανθρώπους χρησιμοποιώντας το πρόσωπο, το σώμα και τη φωνή τους.