18 Ιαν 2016

5 Δραστηριότητες ενίσχυσης της οπτικής μνήμης

 Η οπτική μνήμη είναι σημαντική στις περισσότερες πτυχές της καθημερινότητάς μας. Ας παίξουμε μερικά παιχνίδια για να την ενισχύσουμε.....