24 Δεκ 2011

Τα μωρά SPEEDY: Νέο συμπεριφορικό σύνδρομο

Οι διαταραχές λόγου και γλώσσας που οφείλονται σε άγνωστες διαταραχές είναι πολύ συνηθισμένες. Οι διαταραχές είναι πολλές και εκθειάζονται σε διάφορες ηλικίες. Η καθυστερημένη κινητική ανάπτυξη είναι ευρέως γνωστό ότι συνυπάρχει με τις διαταραχές λόγου και γλώσσας. Παρ΄όλα αυτά δεν έχει δοθεί σημασία στα παιδιά στα οποία η καθυστέρηση λόγου συνδέεται με την πρώϊμη αυτόνομη βάδιση.

Στην φωνιατρική κλινική του Παν/μιακού Νοσοκομείου του Ελσίνκι, εξετάστηκαν παιδιά και παρουσιάστηκε κοινό πρότυπο στο συμπεριφορικό τους φαινότυπο. Συνήθως αυτά τα παιδιά, γνωστά ως μωρά SPEEDY, έχουν καλή γλωσσική κατανόηση, ο λόγος τους είναι πολύ δυσκατάληπτος, παρ΄ότι που μπορεί να ξεκινήσουν να μιλούν νωρίς και να είναι πολύ ομιλιτικά. Σε κάποιες περιπτώσεις η παραγωγή λόγου είναι καθυστερημένη, το παιδί μιλάει λιγότερο, ο λόγος μπορεί να είναι δυσκατάληπτος, ιδιαίτερα σε μεγάλες προτάσεις. Αυτό που κάνει τον λόγο του παιδιού δυσκατάληπτο είναι οι λέξεις και οι προτάσεις που παράγωνται λάθος και κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο, που προκαλεί έναν συνεχή παραμορφομένο ήχο. Αυτοί οι ήχοι συνδέονται με την δυσλειτουργία της γλώσσας και φαίνονται σε ήχους που χρησιμοποιείται η άκρη της γλώσσας.