30 Οκτ 2012

Λουκέτο στο Σικιαρίδειο

Κλείνει η κάνουλα χρηματοδότησης για το Σικιαρίδειο Ιδρυμα και περισσότερα από 200 παιδιά με νοητική υστέρηση αφήνονται στη μοίρα τους χωρίς εκπαίδευση από ειδικούς παιδαγωγούς, χωρίς κανένα περιθώριο επαγγελματικής κατάρτισης χωρίς καμία ευκαιρία ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον. 

Ασκήσεις για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Όσο αφορά στην ορθογραφία, κατασκευάστηκαν τρεις ασκήσεις οι οποίες εστιάζουν στις καταλήξεις ρημάτων ενεργητικής και παθητικής φωνής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παιδιά τα οποία δυσκολεύονται στον συγκεκριμένο τομέα, ανεξαρτήτου τάξεως.