22 Νοε 2016

5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ!


Η ισορροπία είναι μια σημαντική συνιστώσα στην ανάπτυξη ενός παιδιού και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο αιθουσαίο σύστημα!