1 Απρ 2014

Tips για τη μελέτη των παιδιών με δυσλεξία

Είναι γεγονός ότι η καθημερινή μελέτη ενός παιδιού με δυσλεξία μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για το ίδιο και την οικογένεια του. Η παραδοσιακή, κλασική μαθησιακή διαδικασία δεν αποδίδει και κρίνεται απαραίτητο να δοκιμαστούν άλλοι τρόποι μάθησης. Για αυτό οι πειραματισμοί και οι δοκιμές για μια μαθησιακή προσέγγιση πιο συμβατή στο δυσλεξικό παιδί αποτελούν το ζητούμενο πολλές φορές στη μελέτη του παιδιού.

6+1 βοηθητικά Tips: