3 Μαρ 2014

Οι 10 τακτικές που δεν βοηθούν το παιδί με Δυσλεξία.

Όταν έχουμε ένα παιδί με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες στην οικογένεια μας, στη σχολική μας τάξη, στο φιλικό μας περιβάλλον είναι απαραίτητο να ενημερωθούμε για να έχουμε τη σωστή αντιμετώπιση απέναντι του. Είναι σημαντικό να μην επαναλαμβάνουμε τακτικές και μεθόδους που δεν αποδίδουν και αντιθέτως συνεχίζουν το φαύλο κύκλο των δυσκολιών και της χαμηλής απόδοσης του παιδιού.

Θα αναφερθούν οι 10 βασικές τακτικές που δεν βοηθούν το παιδί με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες να μάθει, να επεξεργαστεί, να αποδώσει.

Μεγάλοι παίζουν με μικρούς

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ


Σβήστε τα κινητά τηλέφωνα.

Ακολουθήστε το παιδί.

Παίξτε στο επίπεδο του παιδιού.

Μην έχετε κάποιο σχέδιο.