15 Ιουλ 2014

Προσοχή συναρμογής (joint attention)

Προσοχή συναρμογής (joint attention) ονομάζουμε την ικανότητα να εστιάζει κανείς σε ένα άλλο άτομο καθώς και σε ένα αντικείμενο αμοιβαίου ενδιαφέροντος και να συμμετάσχει στην προσπάθεια του άλλου να μοιραστεί τον δικό του ενθουσιασμό γι' αυτό το αντικείμενο ή γεγονός. Με πολύ απλά λόγια, είναι η ικανότητα να "βρίσκεται κανείς στο ίδιο μήκος κύματος με κάποιον άλλο".