14 Μαρ 2013

Σεμινάριο Αξιοποίησης Διαδραστικού Πίνακα SmartBoard

Σήμερα οι διαδραστικοί πίνακες αποτελούν σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης σε πολλά σχολεία. Εάν θέλετε να εκπαιδευτείτε ώστε να το χρησιμοποιείτε όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά στην τάξη ή στην εργασία σας, τα σεμινάρια που διοργανώνονται από την Technoplus.