25 Φεβ 2015

Τα αναπτυξιακά ορόσημα των παιδιών (0-5 ετών)

Κάθε παιδί αναπτύσσεται με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο και ρυθμό. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια ενδεικτικά αναπτυξιακά ορόσημα – στάδια τα οποία έχουν εύρος από τη γέννηση του παιδιού μέχρι την ηλικία των πέντε χρόνων και μας βοηθούν να καταλάβουμε αν ο ρυθμός ανάπτυξης του παιδιού μας είναι φυσιολογικός. Τα ορόσημα αυτά αφορούν διάφορους τομείς ανάπτυξης, όπως είναι η ομιλία και η επικοινωνία, η κίνηση, η συναισθηματική ανάπτυξη και η γνωστική ανάπτυξη.

Είναι καλό να έχουμε στο νου μας αυτά τα ορόσημα, ώστε να αναγνωρίσουμε ένα πιθανό αναπτυξιακό πρόβλημα στο ξεκίνημά του και να παρέχουμε στο παιδί την απαιτούμενη βοήθεια το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι τα αναπτυξιακά ορόσημα καλύπτουν ένα χρονικό εύρος και όχι μια χρονική στιγμή έκφρασης μιας δεξιότητας και επιδέχονται περιθώρια απόκλισης.

Πότε οι γονείς θα πρέπει να ζητήσουν τη γνώμη ενός ειδικού υγείας;