30 Ιουλ 2013

5 Τρόποι ανάπτυξης της Χωρικής Ενημερότητας

http://yourtherapysource.blogspot.gr
"Ο μικρός μας φίλος έχει δυσκολίες χωρικής ενημερότητας."  Τι εννοεί ένας θεραπευτής αναφέροντας αυτή τη δυσκολία, αναρωτιούνται πολλοί γονείς.