25 Απρ 2013

5 Δραστηριότητες αδρής κίνησης με ταινία

Εύκολες δραστηριότητες απλά με μια ταινία (χάρτινη ή χρωματιστή). Δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί στην ανάπτυξη της ισορροπίας, τον κινητικό σχεδιασμό, τον συντονισμό, την σωματική ενημερότητα, ακόμα και στην αντίληψη των εννοιών χώρου.