1 Φεβ 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Bonny Method of  GUIDEDIMAGERY & MUSIC (GIM)

Η «Ομπρέλα: Διεπιστημονική Εταιρία Ψυχολογικής Παρέμβασης» σε συνεργασία με το EuropeanBonnyMethodGIMTrainingProgram, διοργανώνουν πλήρη εκπαιδευτικό κύκλο επαγγελματικής εξειδίκευσης στη Μουσικοθεραπεία GIM, εγκεκριμένο διεθνώς από το AssociationforMusicandImagery (USA) και το EuropeanNetworkofGIM (ENGIM)

Εκλεκτική Αλαλία

Yπάρχουν παιδιά που έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν, αλλά δεν μιλούν.

Η λογοθεραπεύτρια Ευαγγελία Σουπή
στο blog της (http://logotherapeia-ioannina.blogspot.gr ) παρουσιάζει ένα σχετικό άρθρο με στοιχεία και κάποιους γενικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί που δεν μιλά.
Η εκλεκτική αλαλία (selective mutism) είναι ένα ζήτημα που αξίζει την προσοχή μας. Κι αυτό γιατί εντοπίζεται σε παιδιά. Σε παιδιά που δεν μιλούν αλλά έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν. Η εκλεκτική αλαλία αφορά περίπου 1 στα 1000 παιδιά που ζητούν ψυχολογική στήριξη, αλλά νέες έρευνες αναφέρουν ότι η συχνότητα εμφάνισης είναι περίπου 17 στα 1000 παιδιά σχολικής ηλικίας (Bergman et al., 2002; Elizur & Perednik, 2003). Οι αριθμοί ποικίλλουν σε τόσο μεγάλο βαθμό καθώς πολύ συχνά η διαταραχή δεν διαγιγνώσκεται ή συγχέεται με κάποια άλλη.