24 Οκτ 2016

ΡΙΨΗ ΜΠΑΛΑΣ: ΟΡΟΣΗΜΑ & TIPS

Το παιχνίδι με την μπάλα είναι ένα από τα αξιολογητικά μέσα που χρησιμοποιεί ένας εργοθεραπευτής, όπως και άλλοι θεραπευτές που ασχολούνται με την κίνηση ενός ατόμου, για να εκτιμήσει τον οπτικοκινητικό και αμφίπλευρο συντονισμό, τον κινητικό σχεδιασμό, την δύναμη του άνω κορμού, καθώς και την σωματική και χωρική ενημερότητα του παιδιού. Παρακάτω θα αναφέρουμε τα αναπτυξιακά ορόσημα σχετικά με τη ρίψη μιας μπάλας, και στην πορεία μερικούς τρόπους ανάπτυξης αυτής της ικανότητας μέσα από το παιχνίδι.