24 Φεβ 2015

Συσχετισμός Δυσλεξίας και Δυσκολιών στην αριθμητική

Πολλά παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες και στην αριθμητική. Μάλιστα το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 30 και 35 %

Για πολλές δεκαετίες κυριαρχούσε η αντίληψη ότι η δυσλεξία είναι μια δυσκολία μόνο στην ανάγνωση και γραφή. Η έρευνα για το συσχετισμό δυσλεξίας και δυσκολιών στην αριθμητική πήρε κιόλας από την αρχή έναν λαθεμένο προσανατολισμό, με την έννοια, ότι περιορίστηκε στην αναζήτηση γενικών ποσοστιαίων συχνοτήτων.

Οριζόμενη πλέον η δυσλεξία ως δυσχέρεια στην επεξεργασία των γλωσσικών πληροφοριών, θεωρείται αυτονόητο, ότι η δυσχέρεια καλύπτει και μέρος των μαθηματικών. Έτσι, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις δυσκολίες των δυσλεξικών στην αριθμητική και να τις θεωρήσουμε ως «ανεξάρτητες» δυσκολίες, που απλά συνυπάρχουν με τη δυσλεξία.

Εφαρμογή στο iPad: Trace & Learn

Μια εφαρμογή του iPad για παιδάκια που μόλις έπιασαν το μολύβι και πειραματίζονται...