18 Φεβ 2015

Αυτισμός & Ενσυναίσθηση

Τα άτομα με αυτισμό  δείχνουν να παρουσιάζουν έλλειψη ενσυναίσθησης καθώς αντιδρούν με ελάχιστη ή μηδενική συμπόνοια στη χαρά ή τη θλίψη ενός άλλου ατόμου. 

Τα πράγματα, ωστόσο, δεν είναι απόλυτα όπως συμβαίνει με όλες τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Ειδικότερα, ορισμένες φορές τα αυτιστικά άτομα αδυνατούν να δείξουν ενσυναίσθηση. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα της έλλειψης που παρουσιάζουν στις δεξιότητες αλληλεπίδρασης παρά στην έλλειψη συναισθήματος. 


Είναι γεγονός ότι πολλές από αυτές τις δεξιότητες είναι απαραίτητες για την επίδειξη ενσυναίσθησης και τη συμμετοχή στα συναισθήματα των άλλων. Για να επιδείξει κανείς ενσυναίσθηση πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει τα συναισθήματα του άλλου ατόμου. Τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες μη λεκτικής επικοινωνίας και ανάγνωσης των εκφράσεων του προσώπου και των κινήσεων του σώματος. 

Επίσης, για την επίδειξη ενσυναίσθησης είναι απαραίτητη η έκφραση των ονείρων, των ελπίδων και των προσδοκιών και τα άτομα με αυτισμό μπορεί να μην μοιράζονται τέτοιες ενδόμυχες σκέψεις. Τα άτομα με αυτισμό συνήθως αποτυγχάνουν να επιδείξουν ενσυναίσθηση καθώς παρουσιάζουν ελλείψεις στη γνωστική και συναισθηματική εμπειρία που είναι απαραίτητη. 

Έρευνες έχουν ασχοληθεί με το θέμα της έλλειψης ή ύπαρξης ενσυναίσθησης στα άτομα με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Το συμπέρασμα  που εξάγεται είναι ότι ο λόγος που τα  άτομα έχουν ελλειματική ενσυναίσθηση εδράζεται περισσότερο στις δυσκολίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης που αντιμετωπίζουν παρά στην έλλειψη συναισθηματικής αντίδρασης.


 

Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...